Compass Hizmet Çerçevesi, tüm dünyadaki en iyi uygulamalara göre tasarlanmıştır. Özel eğitim programımız, Compass Hizmet Çerçevesi’ni tanıtma ve var olan ülke süreçlerine uyarlama konusunda ekiplerimize yardım eder. İnternet üzerinden kolaylıkla erişilen bu özel bilgi hazinesi, üç temel bileşenden meydana gelir: Hizmet Yönetim Modeli, Operasyonel Hizmet Prosedürleri ve Destek IT Sistemler.

Hizmet Yönetim Modeli

Hizmet Yönetim Modeli, hizmet yelpazemizi tekrarlanabilir ve tutarlı bir yönetim çerçevesi dahilinde müşterilerimize sunabilmemizi sağlar.
Model, bize aşağıda yer alan konularda destek verir:
  • Müşterilerimizle olan ticari ve operasyonel ilişkilerimizi yönetmek
  • Müşterilerimizle etkileşim kurmamız için bir yapı sağlamak
  • Hizmetlerimizin kalitesini artırmak için bir yöntem sunmak
  • Günlük işlerimizde öncelikleri belirlemek ve müşterilerimizin beklentilerini yönetmek

Operasyonel Hizmet Prosedürleri

Her ülkeye özel olarak uyarlanan Operasyonel Hizmet Prosedürleri, hizmetlerimizi gerçekleştirmemiz için en iyi uygulama yöntemlerini özetler. Tesis Yöneticilerine iş tanımları ve performans kontrol listeleri v.b. birçok uygulama örneği ve kaynaklar sunulur.
Her Operasyonel Hizmet Prosedürü;
  • Bir hizmetin nasıl verileceğine dair adım adım açıklamaları,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerine özel referansları,
  • İlgili kılavuzları kapsar.

Destek IT Sistemler

Destek IT Sistemler, Compass Hizmet Çerçevesi’nin en iyi uygulamalarını yenilikçi, çevrimiçi yönetim sistemi ve Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi ve İşletimi (CAFM) sistemi üzerinden yaymamıza, geliştirmemize yardım eder.

Çevrimiçi Bilgi Yönetimi Sistemi
Çevrimiçi sistem, en iyi uygulamaların hepsini saklar, standartları paylaşmak ve geliştirmek için kullanılır. Bu sayede, her çözüm yerel ülke koşullarına uyarlanabilir.

Bilgisayar Destekli Tesis Yönetimi ve İşletimi (CAFM)
CAFM sistemi, destek hizmetlerinde yerine getirdiğimiz görevlerin çoğunu otomatikleştirmemizi sağlar. Mevcut veya müşteriye ait çözümler olduğunda, veri standartları Compass Hizmet Çerçevesi’ne uygun hale getirilerek, raporlama ve diğer Compass Hizmet Çerçevesi prosedürlerine entegre edilir.