Ana faaliyetlere odaklanabilmek, iş dünyasında başarıyı ve rekabet gücünü etkileyen en önemli unsurdur. Pek çok kurum, ana faaliyetleri dışında kalan hizmetleri dış kaynak kullanımıyla karşılamayı tercih eder. Ancak bu noktada hizmet alınacak kurumun konuyla ilgili deneyime, doğru becerilere ve gerekli kaynaklara sahip olması büyük önem taşır.

Eurest Services olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümü geliştirebilecek kaynak zenginliğine, esnekliğe, detaylı uygulamaların üstesinden gelebilen bir yapıya ve konusunda uzman bir ekibe sahibiz. İnovasyona olan bağlılığımız çok hızlı değişen bu sektörde size en yeni çözümleri sunmak için, becerilerimizi sürekli geliştirmemizi ve artırmamızı sağlamaktadır. İhtiyacınız ister üst düzeyde uzmanlık gerektiren tek bir hizmet olsun, ister geniş kapsamlı çoklu hizmet olsun, uzmanlardan oluşan ekibimiz ile şirketinizin ihtiyaçlarını fazlasıyla gidermek için size çok çeşitli hizmet çözümleri sunmaktayız.

Yaptığımız her şeyi; müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, amaçlarına ulaşmalarını sağlamak ve beklentilerini gerçekleştirmek için yapıyoruz. Müşterilerimizi odak noktasına alan “konukseverlik anlayışı”mızı; en yüksek standartları en iyi değerle sunan çoklu hizmetlerimizi yönetmek ve sunmak için gereken endüstriyel verimlilikle birleştiriyoruz. Compass Hizmet Çerçevesi – CSF aracılığıyla uyguladığımız standartlaştırılmış süreçler ise, müşterilerimize dünya standartlarındaki hizmetleri verimli, tutarlı ve en önemlisi güvenli bir biçimde verebilmemizi sağlıyor. Böylelikle müşterilerimiz ana faaliyetlerine odaklanırken, onların dünya kalitesinde çoklu hizmetler sunan iş ortağı olarak;

  • İşlerini destekleyen en yüksek kalitede servisi almalarını,
  • En yüksek İş Sağlığı ve Güvenliği – ISG ve Çevre standartlarına sahip olmalarını,
  • Maliyet etkinliği sağlayabilmelerini,
  • Standardizasyon sayesinde daha fazla verimlilik ve tutarlılık elde etmelerini sağlıyoruz.