Öngörülmeyen olayların etkisini minimize eden aksiyon planları üretmek için saha denetimleri ve risk değerlendirmeleri yapıyoruz.

Planlı bakım aktivitelerimiz, CAFM (bilgisayar destekli tesis yönetimi) kullanılarak programlanır. Tüm bina operasyonlarımız 52 haftalık planlar halinde programlanır, raporlanır, yönetilir ve izlenir. Bakım işleri, sıkı İş Sağlığı ve Güvenliği - ISG yönetimi prosedürlerimize uygun olarak kalifiye işgücümüz tarafından uygulanır.

Tüm sahalarımızda, ISO 9001 ve ISO 14001 kalite ve çevre standartlarına ve OHSAS 18001 güvenlik yönetimi standartlarına sahibiz.

Hizmet çeşitlerimiz:
 • Basit Bakım Onarım Hizmetleri
 • Ustalık İşleri
 • Yardımcı Tesisler Teknik İşletim ve Bakım
 • Tesis Teknik İşletim ve Bakım Onarım
 • Üretim Destek Teknik İşletim ve Bakım Onarım
 • Tesis Destek İşletim ve Bakım Onarım
 • Yedek Parça Depo İşletim
 • Ekipman Kontrol Hizmetleri
 • Kontrol Yönetimi Hizmetleri
 • Kolaylık Yönetimi Hizmetleri, Ofis Alanları, Mobilya vb. kurulum hizmetleri.
 • OEM Bakım Onarım Takip
 • OEM Sözleşmeleri